2000-talet, bästa deceniumet hittills

I artikeln Därför var 00-talet ett skitdecennium skriver krönikören att det är fyra månader kvar i detta decennium[1] som hon anser varit just “ett skitdecennium”.

Det är intressant hur olika man kan se på saker. För mig själv har det gångna decenniet varit det första jag verkligen minns. Det medför naturligt att decenniet också varit det bästa då det inte finns någon konkurrens. Trots detta vill jag påstå att decenniet har varit ett bra sådant. Politiker och företagsledare börjar uppmärksamma miljöhänsynen, datorerna underlättar i var mans hem. Den första svenska astronauten besöker {sv:ISS} december 2006 och i slutet av årtiondet ställer sig ett flertal bredbandsoperatörer upp mot integritetskränkningar.

På det mer personliga planet är det under detta decennium som jag upplevt de flesta häftiga aktiviteter inom främst scoutrörelsen. Större delen av min vänkrets kommer också från den här tiden.

Med andra ord kommer vi tillbaka till den gamla diskussionen om glaset är halvfullt eller halvtomt, det handlar bara om hur man vill se på saker.


1. Det beror klart på hur man definierar tideräkningens början men vi kan anta att 00-talet slutar 31 december 2009 och inte 31 december 2010.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.