Monthly Archives: September 2011

Kortfilmer om ateism, del 7 av 9

Posted in Filmklipp | Tagged , | Leave a comment

Kortfilmer om ateism, del 6 av 9

Posted in Filmklipp | Tagged , | Leave a comment

Tankar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1][2] (här förkortat DOMR) är enligt mig ett mycket sympatiskt dokument. Jag tycker dock att det finns några missar. Till att börja med ger inte DOMR (artikel 16) någon rättighet att ingå likakönade äktenskap. Rätten … Continue reading

Posted in Allmänt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kortfilmer om ateism, del 5 av 9

Posted in Filmklipp | Tagged , | Leave a comment

Kortfilmer om ateism, del 4 av 9

Posted in Filmklipp | Tagged , | Leave a comment