Dekrypteringstävling

Idag tänkte jag att vi kunde ha en tävling. Ämnet är kryptografi, eller steganografi om man så vill. För att vinna ska man dekryptera texterna nedan men även redovisa den fullständiga nyckeln samt kunna förklara varför jag valt just den nyckeln.

En ledtråd för att underlätta dekrypteringen är att klartexterna är på svenska och att jag hämtad dem från en känd webbplats på Internet. Båda texterna har krypterats på samma sätt och har samma nyckel.

Text 1:

Okrpat -p öb cbruucjcönn oköbot kapcaby ak eöb öbiönota anyöpbaycka öbiönota yabiöbyxrpeonafrgyöb Ekrpatv Otcnnbaeöb mry Ekrpat -p ayy eö ypö tballapba alroypruw lgbty rjd trmmayöjtöb c skpö k-boypa eönöb ak nafrgyöb -p gyxfyya mry eö oköbota krtanöpba ;w _ rjd S rjd dap coy-nnöy unfyyayo ycnn abepa eönap ak yabiöbyxrpeöyv

Eöy ucbbo -köb abepa okabota kapcabyöp ak Ekrpatv

Text 2:

Oyrpmu,inap (Lprjönnapcceaö) -p öb uamcnh ak dakou,inap cbrm rpebcbiöb löypönnu,inap (Lprjönnapccurpmöo)v

Uamcnhöb -p x,eö eöb apypctaoyöw möe öyy 80zyan apyöpw rjd eöb uamcnh orm rmuayyap eö möoy otcuyabeö apyöpba cbrm ocb rpebcbiv C oyrpnöt rmuayyap eö anny up,b eö x,ea h-yyöoyrpmu,inapba (Majprböjyöo)w orm b-oyab -p oyrpa orm anxayprooöpw ycnn eö om, kanu,inapba (Lajdflycna) orm cbyö -p oysppö -b eö oyspoya oyrpmokanrpba (Dfeprxayceaö)v Oyrpmu,inap nököp ak ucotw xn-jtucot rjd tp-uyehgpw rjd unöpa ak apyöpba -yöp i-pba ucotpöbo rjd taeaköpv Anna uamcnhöbo apyöp uspunfyyap oci röpdspy n,bia oyp-jtrp gbeöp ocba userost rjd m,bia apyöp iöbrmusp n,bia ypaboötkayrpcönna uspunfyybcbiapv Eö d-jtap c u,iöntrnrbcöpw nököp c nckon,bia mrbriama uspd,nnabeöb rjd -p ucnrlaypcotaw eöy kcnn o-ia ,yöpk-beöp ycnn eöb lnayo e-p eö useeöo usp ayy d-jtav Anna apyöp n-iiöp xapa öyy -ii löp d-jtbcbioo-orbiv X,eö pgkbcbiolöpcreöb rjd yceolabböy e, usp-nepapba yap dabe rm ocba gbiap -p öqjölycrbönny n,bia usp ayy kapa xnabe u,inapv

Lösningen skall skickas till info[snabel-a]bjornlarsson.se i god tid så att jag får mailet innan 2010-11-30 klockan 20:00:00. Sätt ämnesraden till “Dekrypteringstävling”.

Vinner gör den som först skickar mig den korrekta lösningen. Om ingen skickat en korrekt lösning innan tävlingstiden är ute vinner den som skickat in den mest kompletta lösningen. Jag utser själv vinnaren och som i de flesta andra tävlingar kan det beslutet inte överklagas.

Priset är ära och berömmelse men för att krydda tävlingen lite extra finns det även en Spotify-invite med i vinstpotten.

Lycka till!

Uppdatering (2010-11-22): Vinnaren har kontaktats och delgivits vinsten. Tack alla för deltagandet! 🙂

This entry was posted in IT och teknik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.