Det är inte samma sak!

Sålänge det är Sverige som gör det är det OK.

Sverige: Ni får inte förtrycka er ursprungsbefolkning!
USA: Men ni har ju förtryckt samer?![1]
Sverige: Det är inte samma sak!

Sverige: Ni får inte skapa möjligheten för EN person att sitta vid makten mer än två mandatperioder!
Argentina: Men i Sverige kan man ju vara statsminister hur länge som helst?!
Sverige: Det är inte samma sak!

Sverige: Ni får inte hålla på att övervaka er befolkning hela tiden!
Storbritannien: Men ni har ju IPRED, Datalagringsdirektivet och FRA?!
Sverige: Det är inte samma sak!

Sverige: Ni får inte kränka de mänskliga rättigheterna!
Irak: Men ni skickar ju tillbaka flyktingar till Egypten där de avrättas?!
Sverige: Det är inte samma sak!

Sverige: Ni får inte skjuta utrotningshotade tigrar!
Indien: Men ni skjuter ju vargar?![2]
Sverige: Det är inte samma sak!

Referenser

1. Wikipedias artikel om Samer (http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Samer&oldid=14124898 [Läst 2011-05-16 22:13]) är väl källbelagt när det gäller det faktum att Samerna är att betrakta som en ursprungsbefolkning, se referens 3, 25 och 40-42 i artikeln. Referens 25 går till 5.1 Samema som ursprunglig befolkning och etnisk minoritet i Sverige i proposition 1976/77:80 (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1976/77&bet=80&dok_id=G00380), citat “Det bör således klart uttalas att sa­merna utgör en etnisk minoritet i Sverige, som, i egenskap av ursprung­lig befolkning i sitt eget land, intar en särskild ställning både gentemot majoritetsbefolkningen och andra minoritetsgrupper.”.
2. Angående vargens status i Sverige, se Vargens status i rödlistan, ArtDatabanken http://www.artdata.slu.se/vargen-rodlistan.asp [Läst 2011-05-16 21:59], citat “Denna utveckling medför att arten bedöms som Starkt hotad i 2010 års rödlista.”.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Det är inte samma sak!

 1. Paul F says:

  Ha ha ha… På pricken. Tack för den!

 2. Mattias says:

  Men… det finns saker jag inte håller med om. Jag känner mig som en typisk “det är inte samma sak”. Samerna är inte Sveriges “ursprungsbefolkning”, de vandrade in från Finland och andra “vanliga” människor vandrade in från söder. Även om de såklart inte ska förtryckas för det!
  Vargar är inte utrotningshotade och jakten är en kontrollerad skyddsjakt.
  Och det där med övervakning håller ju de flesta med om, det suger ju verkligen!

 3. Björn says:

  @Mattias: Jag tänker vara djärv och säga att du har fel, i alla fall i vissa hänseenden. 🙂 Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och vargarna är utrotningshotade i Sverige. Referenserna som jag nu lagt till visar varför jag vågar säga det.
  Varifrån Samerna kom eller huruvida de var först eller ej säger jag inget om. Däremot har du säkert rätt i att vargen, sett till hela världen, inte är utrotningshotad.
  Att jakten var en kontrollerad skyddsjakt säger jag inte emot, även om det kan diskuteras hur väl syftet med jakten efterföljdes.
  🙂

  //Björn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.