Försvunna filer

Jag har lagt märke till att en del som kommer till den här webbplatsen möts av ett felmeddelande. Detta felmeddelande talar om att filen som söktes saknades och att besökaren därför bör ta kontakt med Webbmaster. Ingen enda har påpekat att vissa filer saknades! Så sent som för någon dag sedan letade någon efter routeruppgraderingsguide.jpg och lämnade webbplatsen efter felmeddelandet. När jag upptäckte detta lade jag upp filen igen men frågan är om besökaren någonsin kommer att hitta den. Det är jätteviktigt att ni berättar för mig om det är något ni saknar så att jag blir medveten om detta och kan lägga upp det som saknas!

This entry was posted in IT och teknik, Webbplatsen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.