Integritetstänkande vid fel tillfällen

I “Ny Teknik” nr 5/2009 kan man på sida 6 läsa om att Vägverket slopar ett nytt system för hastighetsmätning. Det nya systemet, sträck-ATK, mäter genomsnittshastigheten för bilar som passerar en viss vägsträcka. På så vis kan man fånga in ögontjänarna som kör för fort mellan fartkamerorna. Det skulle medföra att antalet olyckor med döda eller svårt skadade skulle minska kraftigt på dessa sträckor enligt Vägverkets bedömning. Av juridiska skäl måste alla bilförare fotograferas innan de kör in i mätområdet. Kör man lagligt förstörs bilderna direkt.

Personligen tycker jag att det här låter som en bra sak att införa eftersom varje räddat liv betyder oerhört mycket. Dessvärre har Vägverket beslutat sig för att inte införa systemet. Detta eftersom man är rädd för att det ska upplevas som integritetskränkande då alla blir fotograferade även om inte alla bilder sparas. Det är bra att Vägverket tänker på den personliga integriteten men i det här fallet anser jag att fördelen med sparade människoliv väger tyngre.

Det tråkiga är att när vi kommer till system som verkligen borde stoppas, IPRED-lagen till exempel, finns det ingen vilja från myndigheterna att stoppa dessa. IPRED-lagen har konstaterats vara integritetskränkande men det den förhindrar, fildelningen, är långt ifrån lika allvarlig som lemlästade bilåkare! Det går inte att jämföra en död familjemedlem med en minskad inkomst för någon!

Kan vi inte byta plats på Vägverket och IFPI. Världen skulle nog må bättre av färre döda i trafiken och fler skivbolag som gynnar musiken.

This entry was posted in Fildelningsdebatten, IT och teknik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Integritetstänkande vid fel tillfällen

 1. Tor says:

  “när vi kommer till system som verkligen borde stoppas, IPRED-lagen till exempel, finns det ingen vilja från myndigheterna att stoppa dessa”

  Det är ju riksdagen som beslutar om det så vad har myndigheter med saken att göra?

  “Detta eftersom man är rädd för att det ska upplevas som integritetskränkande då alla blir fotograferade även om inte alla bilder sparas”

  Det skulle inte dröja länge förren polisen föreslår att bilderna bör lagras en viss tid – kanske någon vecka – för att de ska kunna användas till att klara upp grövre brott. Med tiden när man ser hur användbara uppgifterna är vill polisen även använda dem för mindre allvarliga brott. Och så glider man längre och längre ned för det sluttande planet.

  Dessutom tillkommer andra aspekter som t ex. att hastighetsbegränsningarna är ytterst förenklade då samma begränsning gäller på en våt eller isig väg som på en sommartorr.

 2. Webbmaster says:

  Originally Posted By Tor
  “när vi kommer till system som verkligen borde stoppas, IPRED-lagen till exempel, finns det ingen vilja från myndigheterna att stoppa dessa”

  Det är ju riksdagen som beslutar om det så vad har myndigheter med saken att göra?

  Sant, det är riksdagen som tar beslutet. Som du säger är “myndighet” kanske inte den korrekta benämningen på Riksdagen men du kan byta “myndigheterna” mot “riksdagen”. Jag tror du förstår hur jag menar. 🙂

  “Detta eftersom man är rädd för att det ska upplevas som integritetskränkande då alla blir fotograferade även om inte alla bilder sparas”

  Det skulle inte dröja länge förren polisen föreslår att bilderna bör lagras en viss tid – kanske någon vecka – för att de ska kunna användas till att klara upp grövre brott. Med tiden när man ser hur användbara uppgifterna är vill polisen även använda dem för mindre allvarliga brott. Och så glider man längre och längre ned för det sluttande planet.

  Det är också sant men en längre lagring bör, enligt mig, kräva ett nytt beslut med nya undersökningar och bedömningar. Om en längre lagring skulle föreslås får man slå på bromsen då men jag tror inte det är helt bra att gardera sig för alla möjliga faror. Då skulle man behöva leva i en skyddad bunker och livet bli väldigt jobbigt.

  Dessutom tillkommer andra aspekter som t ex. att hastighetsbegränsningarna är ytterst förenklade då samma begränsning gäller på en våt eller isig väg som på en sommartorr.

  Ja, det stämmer, men jag förstår inte riktigt vad du är ute efter. Kan du utveckla din formulering?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.