Knepig fysik

För tillfället läser vi om induktion i skolan och i samband med det måste man ibland veta åt vilket håll strömmen går åt. Det intressanta är att de gamla fysikerna inte gjorde sin läxa ordentligt. Eftersom de antog att plussidan innehåll mest av något de inte kände till menade de att strömmen går från plus till minus. Det har hängt med ända till våra dagar. Problemet är att det är elektronerna som utgör strömmen och de finns det flest av på minussidan. Strömmen går alltså från plus till minus men elektronerna från minus till plus. Är det konstigt att en del upplever fysiken som svår?

This entry was posted in Studentliv and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.