Min scoutskjorta

Scoutskjorta

Scoutskjorta

Det här inlägget visar hur jag ser på märkesordningen och hur jag implementerar den på mina märken. Det innebär att jag kommer använda en del uttryck och kategoriseringar som annars inte bruka förekomma.

Generellt tycker jag att man ska ha en “ren” scoutskjorta med enbart de viktigaste märkena. Julgranar är inget jag tycker om. Har man fler märken än vad som behövs på scoutskjortan sätter man dem på lägerbålsfilten!

När jag åker på scoutarrangemang brukar min scoutskjorta se ut ungefär som på bilden.[1] Det är framför allt Scouternas märkessystem jag försöker följa.[2] En äldre version av det systemet, men som fortfarande kan vara värt att läsa, är det Folkunga laddat upp.[3]

Höger ärm

På höger arm[4] sitter de internationella tillhörighetsmärkena och arrangemangsmärkena. Tillhörighetsmärkena är de märkena som här bildar en cirkel.

  • Sverige-märket
  • WOSM-märket
  • Europamärket

Under tillhörighetsmärkena sitter arrangemangsmärkena. Jag har alltid Blå hajk-märket och Explorer Belt-märket på min skjorta eftersom jag tycker att de arrangemangen ingår i “den obligatoriska scoututbildningen”. Längst ner på ärmen har jag lägermärket för det senaste lägret jag var/är på. Om jag var på lägret med en kontingent använder jag kontingentsmärket istället för lägermärket, om ett sådant finns. Allt som allt har jag aldrig mer än sex märken på höger ärm.

Vänster ärm

På vänster ärm sitter de nationella tillhörighetsmärkena och utbildningsmärkena. Tillhörighetsmärkena är

  • Kårtillhörigheten som ett text-märke eller möjligtvis ett diskret kårmärke.
  • Distriktsmärket
  • Sjöscoutmärket i fall kåren är en sjöscoutkår

Under dessa sitter utbildningsmärkena. Jag upplevde Äventyrskursen som speciellt givande och har därför det märket på skjortan.

Bröstfickorna

Över vänster bröstficka sitter förbundsmärket medan det nya roverscoutmärket ska sitta till höger på höger bröstficka.

Framtida ändringar på min skjorta

Det jag kommer att göra för att min scoutskjorta ska leva upp till Scouternas märkessystem är följande.

  1. Byta plats på sjöscoutmärket och distriktsmärket.
  2. Ta bort det gamla roverscoutmärket.
  3. Sy fast det nya roverscoutmärket.

Noter och referenser

1. Den observante läsaren kommer märka att skjortan på bilden inte riktigt lever upp till den märkesordning jag själv förespråkar.
2. Scouterna – Märkessystemet
3. Folkunga – Märkesplacering på scoutskjortan
4. Ärmen till vänster i bilden. Se upp med höger och vänster i det här inlägget!

Se också

This entry was posted in Scouting and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Min scoutskjorta

  1. Pingback: How to decipher a Swedish scout uniform - Tankar och kuriosa - Hemsidan hos Björn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.