Nygammal Jiingisida

Jag har nu fört över min sida om Jiingijamborii till den nya webbplatsen. Du hittar sidan på www.bjornlarsson.se/jiingi.

This entry was posted in IT och teknik, Webbplatsen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *