Om alla programmerare vore svenskar

Ibland har jag funderat på hur världen sett ut om Sverige hade varit en stormakt idag istället för för 350 år sedan. Troligtvis hade svenskan varit ett världsspråk vilket skulle medfört en helt annorlunda IT-värld. Till exempel skulle programmerare inte ha problem med åäö och vi skulle använda svenska ord istället för engelska. Programmeringskod i C++ skulle nog se ut ungefär såhär:

#inkludera <iuström>
använd namndrymden stb;

hel huvud()
{
	cut << "Hej världen!" << slur;

	för (hel i = 65; i < 94; i++)
		cut << tecken(i)

	cut << slur << slur;

	hel räknare = 0;
	bool test = sann;
	gör
	{
		om (räknare < 10)
			cut << räknare << slur;
		annars
			test = falsk;

		räknare++;
	} medan (test);

	system("paus");

	returnera 0;
}

Den koden hade då resulterat i följande utskrift.

Resultat av svensk programmering.

Resultat av svensk programmering.

Motsvarande för webben skulle bli något liknande det nedan.

<htms>
<huvud>
	<titel>Svensk programmering</titel>
</huvud>
<kropp>
	<?fhf
		eko "Hej världen!<br />";

		för (€i = 65; €i < 94; €i++)
			eko bokst(€i);

		eko "<br /><br />";

		€räknare = 0;
		€test = sann;
		gör
		{
			om (€räknare < 10)
				eko €räknare . "<br />";
			annars
				€test = falsk;

			€räknare++;
		} medan (€test);
	?>
</kropp>
</htms>
This entry was posted in IT och teknik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.