DHS09, På Dreamhack! Del 6, dag 3.

Eftersom jag gick upp för cirka nio timmar sedan är min biologiska klocka ungefär 17:00 just nu. Att vända på dygnet är inte så svårt på Dreamhack där man bara ser dags/nattljus på väg till och från D-hallen.

De åtta timmarna har jag i vart fall tillbringat med att läsa den digitala versionen av boken Joakims liv av {sv:Don Rosa}. Om du klickar på länken Joakims liv kommer du till en plats där man kan få tag i boken. Det jag tycker är fascinerande med Don Rosas serier är alla detaljer i både text och bild. För det första lägger han in många referenser till gamla filmer av olika slag. Dessvärre är jag för grön för att ha sett dessa filmer men det ska jag försöka råda bot på.

För det andra är hans manus väl genomarbetade. Som exempel nämner Don Rosa att han kan gå till biblioteket för att leta böcker och tidskrifter till en tråd i berättelsen han jobbar med. Sedan upptäcker han att idén inte funkar och måste kasseras. Ett annat exempel är att han kontrollerar alla personer som Joakim träffar så att de verkligen levde då. {sv:Edward Everett} skulle Joakim aldrig kunna träffa i en Don Rosa-serie eftersom Everett dog 1865 och Joakim föddes 1867.

För det tredje kan man som naturvetare och tekniker läsa serierna med extra behållning eftersom Don Rosa är civilingenjör till utbildningen och därför lägger in vetenskapliga detaljer. Ett exempel på detta är elektriciteten som hälls ut över katten i sista rutan på sida 82 i tidigare nämnda bok.

Och kom ihåg: ta pauser från datorn!

This entry was posted in IT och teknik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.