Primtal

Många matematiker finner primtal fascinerande och jag är inget undantag. Därför vill jag bidra med en lista med primtalen 2-9973.
Den som vill förkovra sig mer om primtal kan läsa om dessa på Wikipedia.

Hälsning till Google:
primtal, primtalslista, primtallista, lista med primtal, listade primtal, list of prime numbers, prime number

This entry was posted in Allmänt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.