Sammanfattning av Demokratijamboree 2014

I helgen hade Scouterna sin stämma. Det är en stämma som återkommer jämna år. Det var mycket som hände men det var några saker som särskilt fångade min uppmärksamhet.

Silverkorset

Till att börja med var det väldigt häftigt att se och delta i de stående ovationerna för Niklas när han fick Silverkorset. Hans kompis hade, på väg till matsalen, fallit ihop på golvet. Niklas insåg att det inte var ett skämt och utförde HLR under de sju minuter det tog för ambulanspersonalen att nå fram. Som min mamma uttryckte det: “Det är långa sju minuter det!”. Tilldelningen kändes med andra ord väldigt befogad. Niklas blev nummer 4 under de senaste 49 åren som fått Silverkorset.

Alkoholpolicyn

Den stora snackisen under helgen var däremot alkoholpolicyn i policy-dokumentet. Som den ser ut efter stämman får man inte dricka alkohol om man representerar Scouterna på ett arrangemang som någon annan representerar.[1] Detta till skillnad från tidigare då det var OK ifall alla som representerade Scouterna var över 18.[2]

Denna ändring har diskuterats både före och efter beslutet. En del hävdar att beslutet var det enda rätta med tanke på våra värderingar och mål om en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Andra hävdar att det är ett omyndigförklarande av våra medlemmar och ledare, och att en nolltolerans riskerar att döda diskussionen om alkohol i verksamheten.

Högst troligen kommer det till nästa stämma finnas en ny motion om alkoholpolicyn.

Utesluten kår

En annan tung sak som florerat på stämman är den uteslutna kåren.[3] Scouternas styrelse har bedömt att kåren inte kan bedriva en verksamhet som är säker och trygg för barn och ungdomar och därför uteslutit kåren. Någon, osäkert om han företräder kåren/kårstyrelsen eller har några som helst insikter i fallet, har framfört en annan åsikt.[4]

Kollektiv bestraffning

En mer lättsam händelse var när ett av ombuden frågade styrelsen vilka konsekvenser det skulle bli om vi inte lyckas med verksamhetsplanen[5]. Martin Björgell svarade att det i så fall skulle utdelas kollektiv bestraffning och att denna skulle bli i form av utebliven kaffeservering på nästa stämma! Därav alla inlägg om att “Lyckas med verksamhetsplanen för helskotta!!!”.[6] Såsom varandes tedrickare känner jag mig däremot ganska lugn. 🙂

Ledarmärke

En annan lättsam, men också seriös, punkt var den om ledarmärke. Ett av förslagen var att vi ska anta märket framtaget av Västgöta[7] såsom officiellt ledarmärke. Styrelsen påpekade att det märket är ett varumärkesintrång,[8] vilket gav upphov till inlägget “Innebär detta att om vi röstar igenom flam-märket kommer Scouterna stämma skiten ur oss?”[9]. Till slut togs beslutet

 • att ge Scouternas styrelse i uppdrag att ta fram ett officiellt ledarmärke
 • att ett ledarmärke i tyg tas fram

Strategi

Sedan har vi antagit Scouternas första strategi, om jag förstått Twitter rätt. Det var en punkt som jag inte läst in mig på eftersom jag fann alkohol-debatten och några andra punkter såsom mer intressespecifika för mig. Ibland har jag ovanan att hoppa över bevakningen av viktiga beslut och förlita mig på att scouter generellt är vettiga människor som tar kloka beslut.

Medlemskap WOSM/WAGGGS

En punkt som jag däremot hade läst på var den om huruvida vi ska ansluta våra kvinnliga medlemmar till WOSM. Beslutet blev

 • att bekräfta Scouternas medlemskap i både WAGGGS och WOSM.
 • att Scouterna ska fortsätta vara aktiva medlemmar i WAGGGS och att Scouternas kvinnliga medlemmar registreras som medlemmar i WAGGGS.
 • att Scouterna ska fortsätta vara aktiva medlemmar i WOSM och att Scouternas medlemmar med annan könsidentitet än kvinnlig registreras som medlemmar i WOSM

Således gick stämman på “research-gruppens” och ombudens förslag och avslog styrelsens om dubbelt medlemskap.
Vi har nu en rörelse som inte exkluderar någon från medlemskap, oavsett könsidentitet! 🙂

Personval

Slutligen var det val till olika poster. Ordförande och styrelse var inga större överraskningar men däremot en hel del nyval. Val av valberedningen var däremot lite uppseendeväckande. Förslaget från den sittande valberedningen[10] förkastades till förmån för den valberedningsgrupp som presenterades i början av veckan. Trots den korta tiden mellan presentation och stämma upplevde jag det förslaget som mer genomarbetat.

Referenser

A. Handlingar till stämman
http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/handlingar-till-stamman/

B. Beslutsunderlag för stämman
http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/beslutsunderlag-2014/

C. Twitterflödet för stämman
http://twitter.com/hashtag/dj14

D. En insiktsfull reflektion över stämman
http://www.patrikredgard.se/demokratiijamboreen/ar-det-alltid-sa-har-illa/
Speglad PDF: Är det alltid så här illa?

E. Sammanfattning från Demokratijamboree 2014
http://www.scoutservice.se/artikel/sammanfattning-fran-demokratijamboree-2014/

Noter

 1. Scouternas nya alkoholpolicy (brasklapp: såsom jag förstod beslutet som togs) – http://www.tankarochkuriosa.se/documents/scouterna_alkoholpolicy_2014.txt
 2. En intressant aspekt på den gamla policyn är att om jag och övriga ledare i min kår hade blivit inbjuda att representera Scouterna på årsstämman för Linköpings fotbollsklubb, hade vi fått dricka alkohol även om fotbollsklubben haft medlemmar under 18 närvarande. Hade vi däremot haft med en utmanare hade alkoholförtäring varit förbjuden för oss. Enligt den gamla policyn var det alltså “OK” att dricka alkohol så länge våra egna ungdomar inte såg det.
 3. http://www.scoutservice.se/artikel/en-scoutkars-medlemskap-i-scouterna-har-upphavts/
  Speglad TXT (UTF-8): Gällande Scouternas uttalande
 4. https://www.facebook.com/groups/289314344491094/permalink/734558786633312/
 5. Att “Alla scoutkårer växer minst 2 % 2015 och minst 3 % 2016. Scouterna nationellt ökar minst 2,5 % 2015 och minst 3,5 % 2016”.
 6. http://twitter.com/attansbananer/status/536443376636534784
 7. http://www.vastgotascout.se/scoutlet/
 8. Eftersom handen och flamman är en del av programmet i varumärkesplattformen och inget som har med ledare att göra.
 9. http://twitter.com/aajakobsson/status/536508341938573312
 10. Att den sittande valberedningen skulle få sitta kvar, som jag uppfattade det.
This entry was posted in Scouting and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.