SJ och olaga frihetsberövande

Det finns två bakgrunder till det här inlägget. Den första är mitt intresse för lagar och regler. Jag fascineras av dem och funderar ibland på hur de kan tolkas och tillämpas. Är en lag skriven för att täcka en viss situation? Skulle den kunna tillämpas i en helt annan situation som den ursprungligen inte var tänkt för? Finns det situationer gemene man inte anser brottsliga men som en lag, genom en viss tolkning, gör brottslig?

Den andra bakgrunden är att en sort-of-bekant skrev ett inlägg om hur hen blev sittande en längre stund på ett tåg eftersom SJ vägrade att släppa av passagerarna.[1]

När jag läste det inlägget hade jag för mig jag någon gång hört begreppet “Olovligt frihetsberövande”. Eftersom jag var på stående fot utan möjlighet till någon djupare research skickade jag bara iväg en undran om hur detta begrepp fungerar. Mina funderingar var

 • Vad betyder termen?
 • Hur ser kraven för termen ut? När är det man bryter mot den?
 • Kunde SJ anses ha förhindrat sina passagerare från att röra sig fritt och således gjort sig skyldiga till ett lagbrott?

Lite senare, när jag hade bättre Internet-tillgång visade det sig först och främst att jag använt fel begrepp. “Olaga frihetsberövande” var den benämning jag tänkte på.

Enligt vårt kära Wikipedia kännetecknas begreppet, fritt citerat, av att man spärrar in någon utan att ha stöd för det i lagen,[2] alternativt “hindrar någon från att att förflytta sig utanför ett rum eller ett annat relativt starkt begränsat område”[3]. Min lekmannamässiga bedömning säger att Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 2§[4] är den relevanta lag som skulle kunna vara tillämpbar i SJ-fallet. Utifrån den lagen skulle jag tolka situationen som att SJ berövat sina passagerare friheten utan att ha fog för det och således gjort sig skyldiga till olaga frihetsberövande.

Det här är som sagt mina lekmannamässiga spekulationer i hur lagen skulle kunna tolkas och tillämpas. Det vore intressant att få en fackmans syn på saken. 🙂

Noter och referenser

1. Den exakta orsaken känner jag inte till. Grinig personal? SJ försöker undanhålla passagerarna från att ta ett annat tåg? Problem med dörrmekaniken? Jag vet inte.
2. Olaga frihetsberövande – Wikipedia
3. Frihetsberövande i Sverige – Wikipedia
4. Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 2§ – Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to SJ och olaga frihetsberövande

 1. Björn Högberg says:

  Hej!
  Hittade ett gammalt inlägg från dig angående olaga frihetsberövande.
  Tänke att om du ännu inte rönt klarhet i din frågeställning så kanske jag skulle kunna bringa lite ljus i ditt mörka järnvägssinne. 🙂
  Jo! Det är såhär. Jag har jobbat som lokförare i trettio år. Hela den tiden har jag varit säkerhetsklassad. Det är all åkandepersonal på järnvägen. Det i sig innebär att vi har större befogenheter än gemene man. Det i sin tur beror på att järnvägen i sig är en farlig plats att tillbringa tid på. För att få göra det kräver lagen att det finns någon ansvarig för tågets säkerhet och om det är ett persontåg även resenärernas säkerhet. Detta utbildas vi som lokförare att ha nödvändig kunskap om. Det är en grundläggande utbildning för oss. Det är även en utbildning som personalen i tåget har utbildning i men inte lika avanserad som den som lokföraren har men ändå mer än vad resenärerna i gemen har.
  I lång tid har det varit så att varje år så har säkerhetsklassad järnvägspersonal haft provskrivning i Järnvägstrafikförordningen ett hundratal frågor ska besvaras samt att man haft tre dagar av repetitionsutbildning samt utbildning av de nya lagarna som tillkommit under året. Detta sammantaget gör att vi besitter en kunskap som vi är skylldig att använda då vi bedömmer att fara kan uppstå för annan person som inte besitter kunnskapen att kunna vistas i spårområde på ett säkert sätt. Därför har vi inte bara möjligheten utan även skylldigheten att om det enligt oss bedöms nödvändigt hindra resenär från att kunna beffinna sig i farligt läge på spårområdet. Då måste vi hindra er tills säkerheten att visstas där är till fyllest.
  Vänligen
  Lokförare
  Björn Högberg

 2. Där ser man!
  Tack för att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.