Slutresultat vs valnatt

Idag står det slutliga resultatet från EU-valet klart.

Eftersom jag själv inte följt något val tidigare tycker jag det är intressant att se hur en del röstar. Till exempel har allas vår seriefigur fått 31 röster. Pratpartiet och Poetisk rättvisa har också de fått en röst. Andra har skrivit sitt namn inklusive personnummer på valsedeln för en stund i rampljuset. Man kanske skulle skriva www.bjornlarsson.se på valsedeln nästa gång för att få bättre pagerank?

Några större förändringar sedan valnatten finns inte. Skillnaderna ligger på några hundradelars procent. Den största skillnaden har Socialdemokraterna med 0,19 procentenheters skillnad. Det är förstås inte helt sant eftersom valnattens resultat bara har en decimal mot slutresultatets två. De giltiga rösterna var 3 168 575 till antalet och 0,19 procent av detta antal blir ungefär 6 020. Med andra ord får Socialdemokraterna 6 020 röster mindre i slutresultatet jämfört med valnattens resultat. Vad gjorde att detta parti fick fler röster än förtjänat under valnatten? Märkligt är också att enligt valmyndigheten är det i slutresultatet 120 247 personer fler som röstat jämfört med valnatten. Det är intressant med valresultat! 🙂

Nu ska de bli intressant att se hur mandaten fördelas och vilka politiker som får dem.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.