Solsystemexperiment och Lagrangepunkter

Tack vare Metros artikel Så blir du gud över ditt eget solsystem har jag lyckats hitta webbplatsen My Solar System 2.02. Där finns några system färdiginlagda system men dock inga med någon Lagrangepunkt. Lagrangepunkter är punkter som uppstår i ett roterande system med två kroppar och där kropparnas gravitation tar ut varandra. För att få fram ett system med punkterna L4 och L5 kan du mata in värdena nedan i tabellen för systemets egenskaper.

L4/L5 massa position hastighet
x y x y
kropp 1 200 0 0 0 0
kropp 2 1 160 0 0 111
kropp 3 0.001 80 139 -96 55
kropp 4 0.001 80 -139 96 55

Anledningen till att jag valt just L4 och L5 är att de är stabila. Objekt i dessa punkter kommer återgå till punkten även efter en mindre störning till skillnad från objekt i de övriga punkterna. Den som räknar på punkterna kommer upptäcka att jag avrundat värdena i min tabell. Den avrundningen kan ses som en störning.

Länk till My Solar System 2.02.

Rättelse: My Solar System 2.02 har visst Lagrangepunkter inlagda men de heter “Trojan asteroids”.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.