Tag Archives: FN

Tankar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1][2] (här förkortat DOMR) är enligt mig ett mycket sympatiskt dokument. Jag tycker dock att det finns några missar. Till att börja med ger inte DOMR (artikel 16) någon rättighet att ingå likakönade äktenskap. Rätten … Continue reading

Posted in Allmänt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tankar om familjebildande

I goda vänners lag har jag ibland involverat mig i en del filosofiska samtal. Dessa har tagit upp många frågor men framför allt två tycker jag är speciellt intressanta. Detta eftersom de diskuteras alltför sällan. Båda frågorna handlar av någon … Continue reading

Posted in Allmänt | Tagged , | Leave a comment