Tankar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1][2] (här förkortat DOMR) är enligt mig ett mycket sympatiskt dokument. Jag tycker dock att det finns några missar.

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Till att börja med ger inte DOMR (artikel 16) någon rättighet att ingå likakönade äktenskap. Rätten att ingå äktenskap sker med avseende på ras, nationalitet och religion, inte kön. Man kan dock argumentera att artikel 2 utökar artikel 16 med ett antal "avseenden", däribland kön.

Rätten till att vägra att döda finns inte inskriven i DOMR. Det är alltså fritt för en stat att tvinga sina medborgare att döda andra människor. Exempel: värnplikt[3].

När det gäller inskränkningar av rättigheterna i DOMR slår artikel 29 § 2 fast detta kan göras med basis på fastställd lag, men enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. Här finns utrymme för tolkningar. Kan dödsstraff existera i ett demokratiskt samhälle? Här skulle det vara bra med en paragraf som säger att dödsstraff och tortyr aldrig får förekomma oavsett lagstiftning.

Finns det något mer än rätten till liv som lagstiftning inte får tulla på? Rätten till frihet är knappast det eftersom vi i så fall inte kan fängsla brottslingar. Hur är det med yttrandefrihet och religionsfrihet? Och när vi pratar om rätten till liv, när börjar DOMR gälla för en människa? Vid födseln? Vid befruktningen? I diskussionen om abort eller inte abort kan det ha betydelse.

Slutligen en liten fundering. Är artiklarna ordnade från viktigast till minst viktig och har man i så fall gjort det konsekvent? Om så är fallet kan man inte motivera en del beteenden med att de föreskrivs i ens religion och att man har religionsfrihet.
Exempel: anta att det flygande spagettimonstret[4] säger att dess troende ska låsa in varje person som talar illa om spagetti i en garderob över helgen. Detta skulle inte vara tillåtet om artiklarna i DOMR är ordnade enligt gällande ordning eftersom artikeln om rätten till frihet kommer före den om rätten till religionsfrihet (artikel 3 respektive 18).

Hur ser du på saken?

Referenser

1. FN:s allmänna förklaring, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – Wikipedia
3. Värnplikt – Wikipedia
4. The Gospel of the Flying Spaghetti Monster – Wikipedia

EDIT 2012-10-17 19:47: Förtydligar. Uppdaterar formateringen. Lägger till formulering om abort.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.