Tankar om Stockholmsbomben

Jag vill börja med att citera hotmejlet till TT:

Tack vare […] era soldater i Afghanistan […] så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö.

En intressant sak är att gärningsmannen nämner de svenska soldaterna i Afghanistan.
Min syn på svensk militär i utlandet är att den ska ha ett rent skyddande uppdrag. Svenskar ska inte hålla på med att “rensa ut det onda” ens för att bidra till demokratins framsteg eller andra fina saker. Svenska soldater ska se till att vara en klippa för civilbefolkningen att hålla i medan det stormar i landet. Vapen ska användas som en absolut sista utväg och endast i självförsvar.

Om min syn stämmer överens med resten av svenska befolkningen finns det två sätt att se på citatet ovan.

  • Antingen har gärningsmannen ingen koll på hur svenska militära insatser går till och “bestraffar” svenska befolkningen för att svensk militär skyddar den Afghanska befolkningen.
  • Eller så har gärningsmannen rätt i insinuationen att svensk militär utfört attacker i Afghanistan och bidragit till att afghaner dödats. I så fall har svensk militär och framför allt svenska politiker mycket att stå till svars för.

Min poäng? Oavsett vilket som är rätt, om något, är gärningsmannen en idiot och representerar definitivt inte alla andra muslimer i Sverige!

Även Lars Vilks nämns i hotmejlet:

Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed, […] så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö […].

Till det vill jag bara säga: Mata inte trollen!

Källor

  1. Bombdåden i Stockholm 2010, Wikipedia,
    http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombd%C3%A5den_i_Stockholm_2010&oldid=13138922 [Läst 2010-12-14]. Se artikelns källhänvisningar.
  2. Wikipedia:Återställ, blockera, glöm bort, Wikipedia,
    http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:%C3%85terst%C3%A4ll,_blockera,_gl%C3%B6m_bort&oldid=12449411 [Läst 2010-12-14].
This entry was posted in Allmänt and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.