Webbutvecklingsverktyg

Jag läste på IDG om ett tillägg till Firefox med webbutvecklare i fokus. Tillägget ifråga, Web Developer , har många smidiga funktioner. Bland annat kan man på ett enkelt sätt se vilket ID ett specifikt element i webbplatsen har. En annan smidig funktion är att man kan visa vad bilderna har för alternativ text. Jag är inte färdig med testet av tillägget men jag misstänker att jag kommer att ha mycket nytta av den.

This entry was posted in IT och teknik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.